☆.:*・゚ 20140726 天保山花火

c0121738_9113551.jpg
c0121738_9115090.jpg
c0121738_9126100.jpg

# by natsu-nagi | 2014-08-02 09:12

☆.:*・゚ 天理な祭り 2013/11/02 長州よさこい連崋劉眞 駅前会場

c0121738_454344.jpg
c0121738_4542794.jpg
c0121738_45449100.jpg

# by natsu-nagi | 2013-12-02 04:55 | 長州よさこい連 崋劉眞

☆.:*・゚ 天理な祭り 2013/11/02 崋鹿  演舞:刹那‐setsuna‐

c0121738_3254283.jpg


c0121738_3255866.jpg


c0121738_3261184.jpg


c0121738_3263619.jpg


c0121738_3264958.jpg


c0121738_32721.jpg


c0121738_3271749.jpg


c0121738_3273080.jpg


c0121738_3274311.jpg


c0121738_3275761.jpg


c0121738_3281029.jpg


c0121738_328333.jpg


c0121738_3294970.jpg

# by natsu-nagi | 2013-11-05 03:31 | 崋鹿